CSR

 

Velkommen til Freelancemødebooker

                  Mødebooking i høj kvalitet i gennem 35 år.
Kontakt 44 40 25 15
e-mail: post@freelancebooker.dk

Opdateret 10.04.2020

CSR - A nsvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø,
sociale forhold og økonomi, er grundstammen i begrebet CSR (Corporate Social Responsibility).


På dansk kalder vi det virksomhedens samfundsmæssige ansvar.


Langt de fleste danske virksomheder arbejder med CSR i en eller anden grad, og jeres virksomhed gør det sikkert også. I hverdagen er det dog ikke sikkert, I lige tænker over, at jeres arbejde med f.eks. miljø, arbejdsmiljø eller integration af socialt udsatte unge alt sammen er en del af CSR. Til gengæld ved I godt, hvor vigtigt dette er for jeres omdømme og dermed for jeres forretning.